Detektory CO plynu – Predaj produktov, ktoré slúžia na detekciu oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, zemného plynu, propánu, butánu  a rôznych iných škodlivých plynov

Radíme a pomáhame riešiť problémy s plynmi v domácnostiach, školách, škôlkach, verejných priestoroch, ale aj na rôznych pracoviskách.

Oxid uhoľnatý v obytných priestoroch

Detektory CO plynu – oxid uhoľnatý sa nesmie zamieňať s oxidom uhličitým (CO2). Je to neviditeľný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je jedovatý pre ľudí aj zvieratá. Často sa označuje ako „tichý zabijak“, pretože žiadny z našich zmyslov nás nedokáže upozorniť na jeho prítomnosť, nie sme schopní ucítiť ho, ochutnať ani uvidieť.

Počiatočné príznaky, únava a bolesti hlavy sú podobné ako pri chrípke, preto aj diagnostika je ťažká. Čím dlhšie sa oxid uhoľnatý vdychuje a čím vyššia je jeho koncentrácia, tým horšie sú príznaky vrátane straty rovnováhy, straty zraku a pamäti a napokon aj vedomia.Môže k tomu dôjsť v priebehu niekoľkých minút alebo hodín podľa množstva CO vo vzduchu.

Ako vzniká oxid uhoľnatý a koho ohrozuje?

CO vzniká nedokonalým spaľovaním palív na báze uhlíka, napríklad plynu, uhlia, oleja a dreva. CO môže vzniknúť v každom zariadení, ktoré nespaľuje správne alebo blokuje palivo, čo znamená, že nebezpečné môžu byť všetky chybné variče, ohrievače, benzínové generátory a automobilové motory.

Riziko hrozí každému človeku alebo zvieraťu, ktoré sa zdržiava v zariadenia na spaľovanie. Na potalčenie tohto rizika slúžia práve detektory CO plynu

Ako predísť rizikám?

Zabezpečte pravidelné kontroly zariadení spaľujúcich fosílne palivo a namontujte poplachový prístroj na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého(detektory CO plynu) vedľa každého takéhoto na spaľovanie fosílneho paliva.

Pozrite si naše produkty!